PROJEKT "AKCIJOM DO ZAJEDNIŠTVA"; Kodni broj: UP.02.1.1.05.0339 : PODJELA UVJERENJA O OSPOSOBLJAVANJU - 15 NOVIH GERONTODOMAĆICA U OPĆINI NUŠTAR

U okviru projekta "Akcijom do zajedništva" Kodni broj: UP.02.1.1.05.0339 , u Općini Nuštar danas su svečano podIjeljena uvjerenja o osposobljavanju za gerontodomaćice koje je pohađalo ukupno 15 djelatnica projekta. Cilj edukacije je pomoći djeLAtanicama da sa stečenim znanjima i uvjerenjima postanu konkurentnije na tržištu rada. Edukaciju u sklopu projekta provodilo je Učilište Studium iz Vukovara.