Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II (Klasa: 112-03/20-01/8 Urbroj: 2188/07-20-01/03 od 22. rujna 200. godine) Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati:

  1. Blaženka Turić, V. Nazora 13, Nuštar
  2. Andrea Ćorić, Kralja Krešimira I 16,
  3. Helena Crnjak, Mije Mareka 5, Vinkovci
  4. Andrijana Maul, M. A. Reljkovića 76, Nuštar
  5. Jelena Dekanić, J. Kozarca 11, Nuštar
  6. Ivana Menđušić, Branjska 13, Vinkovci
  7. Martina Đuračić, A. B. Šimića 7, Vinkovci
  8. Jelena Karačić, J. Kozarca 5, Vukovar
  9. Ana Zidar, A. Stepinca 47, Cerić

                                                     

II.

Kandidati iz točke I. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pisanim testiranjem koje će se provesti u općinskoj vijećnici  Općine Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar dana:

         12. listopada 2020. godine u 12:00 sati

 

III.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i upute kandidatima (www.nustar.hr).

 

IV.

Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se provoditi odmah slijedeći dan nakon provedbe pisanog dijela testiranja i ocjene pisanih testova.

 

V.

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na pisanom testiranju i provedenom intervjuu.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa