Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - za radno mjesto asistent/ica projekta „Zaželi“

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II (Klasa: 112-03/20-01/8 Urbroj: 2188/07-20-01/03 od 22. rujna 200. godine) Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

I.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto asistent/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II utvrdilo je da pisanom testiranju mogu pristupiti slijedeći kandidati:

  1. Babić Maja, Jadranska 21, Vinkovci
  2. Tijana Dodiković, Srijemska 19, Vinkovci
  3. Ivana Knez, Bana Jelačića 55, Nuštar
  4. Ana Zidar, A. Stepinca 47, Cerić
  5. Andrea Ćorić, Kralja Krešimira I 16, Nuštar
  6. Vedrana Periša, Ulica Hrvatskih branitelja 7, Nuštar
  7. Marina Ćorluka, A. B. Šimića 1a, Nuštar

 

                                                     

II.

Kandidati iz točke I. pozivaju se na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti pisanim testiranjem koje će se provesti u općinskoj vijećnici  Općine Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Nuštar dana:

         12. listopada 2020. godine u 10:00 sati

 

III.

Ostale informacije vezane uz pisano testiranje kao i pravni izvori iz kojih se provodi testiranje navedeni su u Obavijesti i upute kandidatima (www.nustar.hr).

 

IV.

Intervju se provodi samo ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% od ukupnog broja bodova na pisanom testiranju. Intervju će se provoditi odmah slijedeći dan nakon provedbe pisanog dijela testiranja i ocjene pisanih testova.

 

V.

Nakon provedenog testiranja i intervjua, Povjerenstvo utvrđuje rang listu prema ukupnom rezultatu ostvarenom na pisanom testiranju i provedenom intervjuu.

 

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa