Pomoć potresom pogođenom području - volonteri

Preporuka je da se građani suzdrže od pojedinačnih dolazaka u potresom pogođena područja,već da se zbog vlastite sigurnosti i organiziranog djelovanja na terenu prijave u bazu volontera dostupnu na linku

(https://www.hck.hr/kako-pomoci/volontirajte/29)  

Stoga molimo sve zainteresirane građane koji žele volontirati na potresom pogođenom području,  da se prijave na stranicu Hrvatskog crvenog križa https://www.hck.hr/kako-pomoci/volontirajte/29, kao volonteri i čekaju poziv.