ODOBRENO 81.159,00 KUNA ZA PROJEKT ULAGANJA U OBJEKT DJEČJEG VRTIĆA

Temeljem Ugovora o sufinanciranju projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2021. godini, Središnji državni ured za demografiju i mlade odobrio je Općini Nuštar 81.159,00 kn za Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića. Financijska sredstva za ovu namjenu osigurana su Državnom proračunu Republike Hrvatske.