Poruka greške

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 270 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 271 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 279 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 286 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020/2021

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 10/18 i 03/20.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 37. sjednici održanoj dana 11. rujna 2020. godine, donosi Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020/2021

 

Članak 1.

Općinsko vijeće Općine Nuštar donosi Odluku O dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020/2021 u iznosu od 400,00 kuna.

 

Članak 2.

Pravo na jednokratnu novčanu naknadu ostvaruje svaki učenik osnovne škole koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište na području Općine Nuštar.

 

Članak 3.

Radi ostvarivanja jednokratne novčane naknade roditelj/skrbnik učenika podnosi slijedeću dokumentaciju:

 • Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
 • Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu (ne starije od 6 mjeseci) za jednog roditelja i učenika
 • Kopija tekućeg računa

 

Članak 4.

Zahtjev se podnosi na temelju Javnog poziva kojeg će raspisati načelnik, a objaviti će se na internetskoj stranici Općine Nuštar te oglasnoj ploči.

Javni poziv će biti otvoren najmanje 30 dana.

Nepravovremeni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

 

Članak 5.

Sredstva za provedbu ove Odluke osigurati će se u slijedećem Rebalansu Općine Nuštar.

 

Članak 6.

Jednokratna novčana naknada za učenike osnovne škole iz ove Odluke izuzeta je od Ovrhe temeljem članka 172. točka 6. Ovršnog zakona (Narodne novine br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17)

 

Članak 7.

Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije i na internetskoj stranici Općine Nuštar.

 

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Dario Novak

 

 

KLASA: 402-08/20-02/58

URBROJ: 2188/07-20-02/03

Nuštar, 11. rujan 2020. godine