Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka IV. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole u školskoj godini 2020./2021., ( Klasa: 402-08/20-02/58 Urbroj: 2188/07-20-02/03 od 11. rujna 2020. godine)) načelnik Općine Nuštar objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021.

I.

 

Pozivaju se roditelji/skrbnici učenika osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar da podnesu Zahtjev za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu naknadu u školskoj godini 2020./2021.

 Pravo na jednokratnu novčanu naknadu može ostvariti svaki učenik/ca osnovne škole  koji zajedno s jednim roditeljem/skrbnikom ima prebivalište na području Općine Nuštar.

 

II.

 

Roditelj/skrbnik učenika/ce  osnovne škole podnosi

  1. Ispunjeni obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane naknade u školskoj godini 2020./2021. (obrazac se može pronaći na stranicama Općine Nuštar www.nustar.hr, podići u Općini Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar na samom ulazu ili zatražiti na email adresi nustar-opcina@vu.t-com.hr )
  2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu za jednog roditelja/skrbnika (ne starije od šest mjeseci) i učenika
  3. Kopija tekućeg računa  

 

III.

 

Zahtjevi se podnose na slijedeći način:

  • U Općini Nuštar radnim danom od 21. rujna do 02. listopada 2020. godine u vremenskom periodu od 10:00 – 14:00 sati;
  • na e-mail adresu Općine nustar-opcina@vu.t-com.hr
  • poštom na adresu: Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar

 

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi neće se razmatrati.

 

IV.

 

Javni poziv se objavljuje na Internet stranici Općine Nuštar www.nustar.hr te na oglasnim pločama u svim mjestima.

 

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

*NAPOMENA: ZBOG EPIDEMIOLOŠKIH MJERA MOLIMO VAS DA SE PRIDRŽAVATE NAVEDENOG PERIODA TE DA PRILIKOM OSOBNOG DOLASKA U OPĆINU DONESETE POTPUNU DOKUMENTACIJU ( unaprijed iskopiranu)!!

 

 

 

KLASA: 402-08/20-01/59

URBROJ: 2188/07-20-01/03

Nuštar, 15. rujna 2020. godine