OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME - Radno mjesto: RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI – 20 izvršiteljica

U svrhu provođenja Programa „ZAŽELI – Program zapošljavanja žena“, broj poziva UP.02.1.1.05, projekta kodnog broja UP.02.1.1.05.0339 naziva „Akcijom do zajedništva“, koji se u okviru Europskog socijalnog fonda financira iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“, Udruga za starije i nemoćne osobe „Budi uz mene“ Nuštar raspisuje 

 

 

OGLAS

ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME

 

Radno mjesto: RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI – 20 izvršiteljica

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno do 24 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Radno iskustvo: nije uvjet

Mjesto rada: područje Općine Nuštar

Opis poslova:

            - pomoć u dostavi namirnica,

            - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika,

- pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika,

- pomoć pri oblačenju i svlačenju,

- briga o higijeni,

- pomoć u socijalnoj integraciji,

- pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),

- pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženja te uključivanje u društvo, pranju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

 

Predviđena plaća: minimalna plaća u skladu sa Zakonom o minimalnoj plaći

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

            - punoljetnost

            - najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje

            - prijava u evidenciji nezaposlenih HZZ-a

 

Ciljane skupine nezaposlenih žena:

Nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem (uključujući i osnovnu školu) koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žene trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, beskućnice.

 

Način prijave i dokumentacija:

1. ispunjen i vlastoručno potpisan obrazac prijave (može se preuzeti na web stranici Općine Nuštar www.nustar.hr )

2. preslika osobne iskaznice

3. dokaz o završenoj školi (preslika svjedodžbe)

4. potvrda HZZ-a kojom se dokazuje prijava u evidenciju nezaposlenih osoba (datum izdavanja potvrde nakon datuma objave Oglasa)

5. vlastoručno potpisana Izjava o pristanku na osposobljavanje (može se preuzeti na web stranici Općine Nuštar www.nustar.hr )

 

Isprave koje se prilažu u neovjerenoj preslici potrebno je prije potpisivanja ugovora o radu  predočiti u izvorniku.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

 

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Udruga za starije i nemoćne osobe „Budi uz mene“ Nuštar kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

 

Pisane prijave podnose se na adresu: 

Udruga za starije i nemoćne osobe „Budi uz mene“, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, sa naznakom : „Za oglas radnica za pomoć u kući- ne otvaraj“  u roku 8 dana od dana objave oglasa na oglasnim stranicama HZZ-a.

 

Odabrane kandidatkinje tijekom rada obvezne su pohađati i završiti program osposobljavanja.

 

 

 

Nuštar, 16. ožujka 2020. godine

 

Dokumentacija: 
Vrijeme: 
Ponedjeljak, 16. Ožujak 2020 do Utorak, 24. Ožujak 2020