Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere ''Javni rad'' Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - ''Revitalizacija javnih površina''

Na temelju Mjera za poticanje zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2017. Godinu, načelnik  Općine Nuštar, OIB: 42177882311, Trg dr. Franje Tuđmana 1, Hrvoje Drinovac, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme provedbom mjere „Javni rad“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Revitalizacija javnih površina“

 

Broj radnika koji se traži: 14

Mjesto rada: područje Općine Nuštar

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci

Razina obrazovanja: osnovna i/ili srednja škola
Radno iskustvo: nije važno

Opis poslova: Radovi na održavanju čistoće i zelenih površina.

Ciljane skupine: Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;

1.        

- bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

- mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

- mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

- osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

- osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

2.    

- korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih

3.  

- osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,

- osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci.

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

1. Životopis
2. Fotokopiju osobne iskaznice
3. Ispis staža iz E-knjižice
4. Dokaz o završenoj školi

 

Nepotpune zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave na natječaj dostavljaju se  - osobno ili putem pošte na adresu „Općina Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, uz napomenu za koju mjeru, od 23.03.2017 do 31.03.2017.

 

Općinski načelnik,  Hrvoje Drinovac

Vrijeme: 
Četvrtak, 23. Ožujak 2017 do Petak, 31. Ožujak 2017