NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

Temeljem Odluke o dodjeli stipendija Općine Nuštar za akademsku godinu 2018./2019. („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 28/18) općinski načelnik Općine Nuštar donosi slijedeću

ODLUKU O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA DODJELU STIPENDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2018./2019.

 

Članak 1.

Općina Nuštar dodjeljivat će stipendije svim redovnim studentima upisanim na preddiplomski i diplomski sveučilišni odnosno integrirani studij ili stručni studij za akademsku godinu 2018./2019.

 

Članak 2.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi studenti od druge do posljednje godine studija pod uvjetom da:

  • imaju prebivalište na području Općine Nuštar
  • da imaju status redovitog studenta
  • ne primaju drugu stipendiju.

 

Članak 3.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na propisanom Obrascu.

Zahtjevu za dodjelu stipendije potrebno je priložiti:

  • presliku važeće osobne iskaznice
  • uvjerenje (potvrda) sveučilišta da je podnositelj Zahtjeva redovno upisao drugu ili višu godinu studija
  • vlastoručno potpisana Izjava da ne prima drugu stipendiju
  • vlastoručno potpisana Izjava kandidata o privoli za obradu osobnih podataka (kandidati koji su prilikom izrade evidencije redovitih studenata s područja općine Nuštar priložili vlastoručno potpisanu Izjavu u originalu ne moraju donositi novu).

 

Članak 4.

Stipendija se dodjeljuje za deset mjeseci, odnosno za period od rujna 2018. do lipnja 2019. u jednakom mjesečnom iznosu od 800,00 (osamstotinakuna) kuna.

 

Članak 5.

Zadnji dan za podnošenje zahtjeva je petak, 04.01.2019. godine. Ova Odluka objavit će se na stranicama Općine Nuštar www.nustar.hr i na Oglasnoj ploči Općine Nuštar.

Zahtjev se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Nuštar svaki radni dan od 08,00 do 15,00 sati.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na Oglasnoj ploči Općine Nuštar i na službenim internetskim stranicama Općine www.nustar.hr.

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO- SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

Vrijeme: 
Utorak, 18. Prosinac 2018 do Petak, 04. Siječanj 2019