JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci provedbom mjere Javnih radova, programa „Program javnih radova na području Općine Nuštar“

Na temelju članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/18 i 03/20),  općinski načelnik objavljuje: JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci provedbom mjere Javnih radova, programa „Program javnih radova na području Općine Nuštar“

 

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj traženih radnika/ca: 5

Mjesto rada: područje Općine Nuštar

 

I. Opis poslova:

Komunalni radovi sukladno programu „Program javnih radova na području Općine Nuštar“

 

II. Ciljane skupine:

1.  osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i to

­bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

­osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

    2.  korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

    3.  osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,

         osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,

        mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,

        mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

 

 

Osobe koje su bile uključene u javni rad u protekle tri godine više od 12 mjeseci ne mogu biti uključene u javni rad.

III. Prijavi za javni poziv prilažu se:

- zamolba s brojem kontakt telefona/mobitela - kratak životopis (navesti u koju se posebnu skupinu prijavitelj svrstava: npr. hrvatski branitelj, roditelji s 4 i više malodobne djece, osobe s invaliditetom ili sl. i dostaviti dokaz o istome)

- preslika osobne iskaznice

- preslika dokaza o završenoj školi

- ispis staža iz E-knjižice

-potvrdu HZZ-o na temelju evidencije nezaposlenih

 

Podnositelji su u životopisu dužni dostaviti podatke o dosadašnjem sudjelovanju u javnim radovima te naznačiti kojoj skupini iz točke II. Ciljane skupine pripadaju.

 

Zamolbe poslati poštom ili donijeti u prostorije Općine Nuštar, Trgdr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, s naznakom „Javni poziv-Program javnih radova u 2020.god.“ u roku od 8 dana od dana objave ovog Natječaja.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

KLASA: 112-07/20-01/1

URBROJ: 2188/07-20-01/03

Nuštar, 22. srpanj 2020. godine

 

Vrijeme: 
Četvrtak, 23. Srpanj 2020 do Petak, 31. Srpanj 2020