JAVNI POZIV za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci provedbom mjere Javnih radova, programa „JAVNI RADOVI 2021 U OPĆINI NUŠTAR“

KLASA: 112-03/21-01/13

URBROJ: 2188/07-21-01/03

Nuštar, 21. travanj 2021. godine

 

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije, br. 10/18 i 03/20) i Mjera aktivnog zapošljavanja u 2021. Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Vinkovci, inicijator javnih radova Općina Nuštar raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci provedbom

mjere Javnih radova, programa „JAVNI RADOVI 2021 U OPĆINI NUŠTAR“

 

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj traženih radnika/ca: 8

Mjesto rada: područje Općina Nuštar

 

I. Opis poslova:

Komunalni radovi sukladno programu „Program javnih radova 2021. na području Općine Nuštar“

 

II. Ciljane skupine:

1.  bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju,

­osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

­osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 

2.  korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

  

3. ­ osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju kraće od 6 mjeseci,

    ­ osobe starije od 29 godina  prijavljene u evidenciju od 12 do 36 mjeseci,

    ­ mladi do 25 godina  prijavljeni u evidenciju do 36 mjeseci,

    ­ mladi od 25 do 29 godina prijavljeni u evidenciju od 6 mjeseci do 36 mjeseci.

 

 

  • Zainteresirane  osobe mogu biti uključene u program javnog rada najviše 9 mjeseci u zadnja 24 mjeseca.
  • Osobe koje su bile uključene u javni rad u 2021. godini ne mogu biti uključene u ovu mjeru

 

III. Prijavi za javni poziv prilažu se:

- životopis (uz obaveznu naznaku kontakt broja)

- preslika osobne iskaznice

- potvrda o evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon dana objave Javnog poziva)

- Ispis E-radne knjižice (izdaje se u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje)

 

Podnositelji su u životopisu dužni dostaviti podatke o dosadašnjem sudjelovanju u javnim radovima i priložiti odgovarajuću potvrdu ili dokaz kojima se dokazuju statusi određeni unutar ciljanih skupina pod točkom II.

 

Zamolbe poslati poštom ili donijeti u prostorije Općine Nuštar, Trg dr. Franje Tuđmana 1, 32221 Nuštar, s naznakom „Javni poziv – Javni radovi 2021. u Općini Nuštar.“ u roku od 8 dana od dana objave ovog Natječaja.

 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

 

 

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

 

 

                                                                                          

 

 

 

 

Vrijeme: 
Srijeda, 21. Travanj 2021 do Srijeda, 28. Travanj 2021