Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Zaželi-program zapošljavanja žena –faza II RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

KLASA: 112-03/20-01/11

URBROJ: 2188/07-20-01/03

Nuštar, 29. listopada 2020. godine

 

 

Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020., Zaželi II – Općina Nuštar, UP.02.1.1.13.0208. načelnik Općine Nuštar objavljuje

 

JAVNI POZIV 

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – Zaželi-program zapošljavanja žena –faza II

RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

1. UVJETI

    - Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice

 

2. OPIS POSLOVA

    - pomoć u dostavi namirnica,

    - pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,

    - pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova,

    - pomoć pri oblačenju i svlačenju,

    - briga o higijeni i osobnom izgledu,

   - pomoć u socijalnoj integraciji,

   - posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa,     

     dostava  pomagala i sl.),

   - pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje,

   - uključivanje u društvo te pratnja i pomoć u različitim socijalnim 

     aktivnostima.

 

 

3. BROJ TRAŽENIH RADNICA

    Traženi broj radnica je 20.

  

4. MJESTO RADA

    Poslovi će se obavljati na području Općine Nuštar.

  

5. TRAJANJE  RADNOG ODNOSA

    Predviđeno trajanje radnog odnosa je 12 mjeseci.

 

6. DOSTAVA PRIJAVA

    Prijavi na natječaj potrebno je priložiti:

1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
2. Presliku osobne iskaznice
3. Presliku dokaza o završenoj školi

4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon dana objave javnog

    poziva)

5. Izjavu kandidatkinje o suglasnosti Općini za obrađivanje, čuvanje i korištenje osobnih podataka u skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ( NN 42/18)

   
       Podnositeljice su u životopisu dužne naznačiti kojoj skupini iz točke 1 pripadaju  te priložiti odgovarajuću potvrdu npr. za žene s invaliditetom : Rješenje o invaliditetu.
       

Prijave na natječaj dostavljaju se osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar  ili poštom na adresu:

Općina Nuštar

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32221 Nuštar

 

uz naznaku „Zaželi-program zapošljavanja žena –faza II

  

Prijave se dostavljaju zaključno s danom 06. studeni 2020. godine.

 

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

 

 

Općinski načelnik
Hrvoje Drinovac

 

Vrijeme: 
Četvrtak, 29. Listopad 2020 do Petak, 06. Studeni 2020