Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci po Programu ''Uređenje i revitalizacija javnih površina na području općine Nuštar''

Na temelju članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 10/18) i Programa sufinanciranja/financiranja zapošljavanja u javnom radu Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Vinkovci, inicijator javnih radova - Općina Nuštar raspisuje Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci po Programu „ Uređenje i revitalizacija javnih površina na području Općine Nuštar“

 

Broj traženih radnika: 9 osoba

Vrsta zaposlenja: na određeno, 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Opis poslova: Uređenje i revitalizacija javnih površina na području Općine Nuštar
 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u javni rad:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, roditelji s četvero i više malodobne djece, roditelji djece s poteškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

2.  mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

3.  mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

4.  mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

5.  osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

6.  osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 

 

Svi kandidati-kinje dužni su priložiti sljedeću dokumentaciju:

  • zamolba za posao
  • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • preslika osobne iskaznice
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon dana objave ovog Javnog poziva) kojom osoba dokazuje da je prijavljena traženo vrijeme
  • uvjerenje o radnom stažu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje 
  • preslika svjedodžbe/diplome

Osobe koje su bile uključene u javni rad u protekle tri godine više od 12 mjeseci ne mogu biti uključene u javni rad.

Podnositelji su u životopisu dužni dostaviti podatke o dosadašnjem sudjelovanju u javnim radovima, a oni podnositelji koji ispunjavaju uvjete za prijam u javni rad pod točkom 1. dužni su dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu/uvjerenje/rodne listove) kojom dokazuju svoj status.

 

Prijave na ovaj Javni poziv dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave poziva –  zaključno s datumom: 25.04.2019. godine, a mogu se donijeti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar – na urudžbeni zapisnik ili mogu biti poslane poštom na adresu:

Općina Nuštar

Trg dr. F. Tuđmana 1

32221 Nuštar

Uz naznaku:

„Za javni poziv- Javni rad“

 

Napomena: Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv će biti objavljen na web stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči Općine Nuštar i internetskoj stranici Općine Nuštar - www.nustar.hr.

 

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

KLASA: 112-07/19-01/1/

URBROJ: 2188/07-19-01/03

Nuštar, 17. travnja 2019. godine

 

 

Vrijeme: 
Srijeda, 17. Travanj 2019 do Četvrtak, 25. Travanj 2019