Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci po programu „ Zaštita i očuvanje okoliša i revitalizacija javnih površina na području općine Nuštar“

Na temelju članka 45. Statuta Općine Nuštar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije i 04/18.) i Programa sufinanciranja/financiranja zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Vinkovci, inicijator javnih radova - Općina Nuštar raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci po programu

„ Zaštita i očuvanje okoliša i revitalizacija javnih površina na području općine Nuštar“

 

Broj traženih radnika: 18 osoba

Vrsta zaposlenja: na određeno, 6 mjeseci

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Opis poslova: Zaštita i očuvanje okoliša i revitalizacija javnih površina na području općine Nuštar

 

Kandidati/kinje moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u javni rad:

Dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to:

 1. bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, žrtve seksualnog nasilja u ratu, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe uključene u probaciju, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

2.  mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

3.  mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

4.  mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

5.  osobe starije od 50 prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

6.  osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina.

 

Svi kandidati-kinje dužni su priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • zamolba za posao
  • životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
  • preslika osobne iskaznice
  • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (datum izdavanja nakon dana objave ovog Javnog poziva) kojom osoba dokazuje da je prijavljena traženo vrijeme
  • uvjerenje o radnom stažu hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje  
  • preslika svjedodžbe/diplome

 

Podnositelji su u životopisu dužni dostaviti podatke o dosadašnjem sudjelovanju u javnim radovima, a oni podnositelji koji ispunjavaju uvjete za prijam u javni rad pod točkom 1. dužni su dostaviti odgovarajuću dokumentaciju (potvrdu/uvjerenje/rodne listove) kojom dokazuju svoj status.

 

Prijave na ovaj Javni poziv dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave poziva –  zaključno sa datumom: 4.6.2018. godine, a mogu se donijeti osobno u Jedinstveni upravni odjel Općine Nuštar – na urudžbeni zapisnik ili mogu biti poslane poštom na adresu:

Općina Nuštar

Trg dr. F. Tuđmana 1

32221 Nuštar

Uz naznaku:

„Za javni poziv- Javni rad“

 

Napomena: Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv će biti objavljen na web stranicama  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, oglasnoj ploči općine Nuštar i internetskoj stranici Općine Nuštar - www.nustar.hr.

 

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

 

Vrijeme: 
Petak, 25. Svibanj 2018 do Ponedjeljak, 04. Lipanj 2018