Javni poziv za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu ''Zaželi – Budi uz mene Općina Nuštar'' - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-89, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 „Zaželi-program zapošljavanja žena“, UP.02.1.1.05.0040, KLASA: 910-04/17-07/76, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-1, članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11., 144/12.,19/13. i 137/15.) i članka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 1/09 i 04/13), općinski načelnik Općine Nuštar objavljuje : JAVNI POZIV za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u projektu „Zaželi – Budi uz mene  Općina Nuštar“ - RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI.

 

Tekst Javnog poziva, te Izjava podnositeljice zahtjeva koju je potrebno priložiti prilikom prijave na Javni poziv, nalazi se u privitku teksta.

 

 

 

Vrijeme: 
Ponedjeljak, 05. Ožujak 2018 do Utorak, 13. Ožujak 2018