Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području općine Nuštar

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14  i 70/17), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15) i članaka 45. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj 12/09, 04/13 i 10/18), Općinski načelnik raspisuje: Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar

I.

Općina Nuštar  poziva športske, kulturne i civilne udruge koje provode projekte/programe  na području Općine Nuštar da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici.

 

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 570.000,00 kuna.

1. za športske udruge..................................435.000,00 kuna

2. za kulturne udruge....................................80.000,00 kuna

3. za civilne udruge......................................55.000,00 kuna

 

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 170.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, počinje danas 07. veljače, a završava 08. ožujka 2019. godine.

 

II.

Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

  1. tekst javnog natječaja,
  2. upute za prijavitelje,
  3. obrasce za prijavu projekta,
  4. obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i
  5. obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje.

 

Obrasci za prijavu iz stavka 1. ove točke su:

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

3.5. Obrazac – Izjava o nekažnjavanju

3.6. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

3.7. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje iz stavka 1. ove točke su:

5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

(obrazac za 2019. godinu se podnosi do 31.01.2020. godine)

 

III.

Poziv i dokumentacija za provedbu Natječaja iz točke II. objavljuje se u cijelosti na mrežnim stranicama/web stranici Općine – www.nustar.hr.

 

IV.

Povjerenstvo za dodjelu financijskih sredstava kulturnim, športskim i civilnim udrugama zaduženo je za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta natječaja te će provesti otvaranje zaprimljenih prijava, potom će procjenjivati zaprimljene projektne prijave koje su uspješno ispunile provjeru propisanih uvjeta natječaja.

 

V.

Na temelju provedenog postupka ocjenjivanja projekata, Općinski načelnik donosi Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje projekata udruga.

Na temelju Odluke iz stavka 1. ove točke Općinski načelnik će s nositeljem projekta sklopiti pojedinačne ugovore.

VI.

Odluka iz točke V. bit će objavljena na www.nustar.hr.

 

VII.

Udruge koje nisu prijavljene u Registru neprofitnih organizacija, nemaju pravo sudjelovati u Natječaju.

 

VIII.

 

Prijave se šalju na slijedeću adresu:

Općina Nuštar

Trg dr. Franje Tuđmana 1

32221 Nuštar

uz napomenu „Javni natječaj za financiranje projekta i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge – ne otvaraj! „

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA NUŠTAR

OPĆINSKI NAČELNIK

Hrvoje Drinovac

 

 

Vrijeme: 
Četvrtak, 07. Veljača 2019 do Petak, 08. Ožujak 2019