Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području općine Nuštar

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i 45. članka Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije 12/09 i 04/13), Općinski načelnik raspisuje: JAVNI NATJEČAJ za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar.

Općina Nuštar  poziva športske, kulturne i civilne udruge koje provode projekte/programe  na području Općine Nuštar da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici.

Ukupno planirana vrijednost Natječaja je 570.000,00 kuna.

1. za športske udruge..................................420.000,00 kuna

2. za kulturne udruge.....................................80.000,00 kuna

3. za civilne udruge........................................70.000,00 kuna

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 170.000,00 kuna. Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, počinje danas 06. ožujka, a završava 05. travnja 2018. godine.

 

Dokumentacija i tekst Natječaja nalaze se u privitku teksta.

 

Vrijeme: 
Utorak, 06. Ožujak 2018 do Četvrtak, 05. Travanj 2018