Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar

Na temelju Zakona o udrugama (Narodne novine, broj: 74/14), te sukladno odredbama Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj: 26/15) i 45. članka Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije 12/09 i 04/13), Općinski načelnik raspisuje: Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području Općine Nuštar

Općina Nuštar  poziva športske, kulturne i civilne udruge koje provode projekte/programe  na području Općine Nuštar da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici.

 

Tekst Natječaja s pripadajućim Obrascima nalazi se u privitku teksta.

 

 

Vrijeme: 
Petak, 17. Veljača 2017 do Nedjelja, 19. Ožujak 2017