Javni natječaj za financiranje projekata i programa koje provode športske, kulturne i civilne udruge na području općine Nuštar

Općina Nuštar poziva športske, kulturne i civilne udruge koje provode projekte/programe na području Općine Nuštar da se prijave na financijsku podršku projektima koji doprinose razvoju kapaciteta udruga i opće dobro u zajednici.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana, počinje danas 24. veljače, a završava 25. ožujka 2016. godine., a tekst Natječaja i potrebiti Obrasci nalaze se u privitku teksta.

Dokumentacija za provedbu Natječaja obuhvaća:

  1.     tekst javnog natječaja,
  2.     upute za prijavitelje, 
  3.     obrasce za prijavu projekta,
  4.     obrazac  za procjenu kvalitete/vrijednosti projekta i
  5.     obrasce  za provedbu projekta i izvještavanje

 

Obrasci za prijavu su:

3.1. Obrazac opisa programa ili projekta

3.2. Obrazac proračuna programa ili projekta

3.3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja

3.4. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu

3.5. Obrazac – Izjava o nekažnjavanju

3.6. Obrazac izjave o partnerstvu (ako je primjenjivo)

3.7. Obrazac životopisa voditelja programa ili projekta (ako je primjenjivo)

 

Obrasci za provedbu projekta i izvještavanje su:

5.1. Obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta

5.2. Obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta

5.3. Obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta

 

Vrijeme: 
Srijeda, 24. Veljača 2016 do Petak, 25. Ožujak 2016