Poruka greške

 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 687 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 690 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 691 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 692 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 695 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_environment_initialize() (line 697 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 270 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 271 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 279 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in include_once() (line 286 of /home/nustarhr/public_html/sites/default/settings.php).
 • Warning: ini_set() has been disabled for security reasons in drupal_settings_initialize() (line 791 of /home/nustarhr/public_html/includes/bootstrap.inc).

Vijesti

Obavijest roditeljima učenika osnovne škole s prebivalištem na području općine Nuštar

Obavještavamo roditelje da su isplaćene jednokratne novčane naknade za učenike osnovne škole s prebivalištem na području općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021. Ukoliko do nekih isplata nije došlo, zbog primjerice zaštićenog računa, molimo roditelje da odu s Rješenjem Općine Nuštar u Financijsku agenciju (FINA), da bi se isplata ostvarila.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru

03. srpnja 2020. godine, Općina Nuštar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU potpisali su ugovor za projekt ''Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru'' vrijedan ukupno 1.294.183,00 kn za koji su sredstva osigurana u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014.

Poziv za razgovor (intervju)- radno mjesto voditelja projekta ''Zaželi''

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web stranice Općine Nuštar upućuje poziv za provedbu razgovora (intervjua) slijedećeg sadržaja: Poziv za razgovor (intervju)

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju) iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto voditelja projekta „Zaželi“ program zapošljavanja žena.

To su:

Poziv za razgovor (intervju)- radno mjesto asistent/ica projekta ''Zaželi''

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web stranice Općine Nuštar upućuje poziv za provedbu razgovora (intervjua) slijedećeg sadržaja:Poziv za razgovor (intervju)

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili na prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti (testiranju) iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto asistent/ica projekta „Zaželi“ program zapošljavanja žena su:

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II (Klasa: 112-03/20-01/8 Urbroj: 2188/07-20-01/03 od 22. rujna 200. godine) Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti - za radno mjesto asistent/ica projekta „Zaželi“

Na temelju članaka 20. i 22. Zakona o službenicima i namještenicima lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  ( Narodne novine br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Oglasa za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto voditelj/ica projekta „Zaželi“ – Program zapošljavanja žena – faza II (Klasa: 112-03/20-01/8 Urbroj: 2188/07-20-01/03 od 22. rujna 200. godine) Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje

 

POZIV

OBAVIJEST

Poštovani mještani Općine Nuštar, obavještavam Vas kako ove godine zbog epidemioloških mjera i situacije u kojoj smo se našli ove godine nećemo obilježavati Dane obrane i dan Općine Nuštar. Smatramo kako bi bilo najbolje ove godine Dane obrane i dan Općine Nuštar provesti u što manjem okupljanju i bez velikih troškova te Vas molimo za razumijevanje. Polaganje vijenaca i misa će biti u svakome mjestu o čijoj satnici ćete

Projekt "Akcijom do zajedništva": Podjeljen set radne odjeće

U sklopu provedbe projekta "Akcijom do zajedništva" djelatnice projekta preuzele su predviđeni set radne odjeće. Uz jakne i majice koje će koristiti u svakodnevnom radu, zasigurno je da će biti prepoznatljive na ulicama Općine Nuštar, uz naravno jasno naznačene elemente vidljivosti na koje nas obvezuje provedba cijelog projekta.

  

 

Javni poziv za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021.

Na temelju članka IV. Odluke o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole u školskoj godini 2020./2021., ( Klasa: 402-08/20-02/58 Urbroj: 2188/07-20-02/03 od 11. rujna 2020. godine)) načelnik Općine Nuštar objavljuje JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjeva za dodjelu jednokratnih novčanih naknada polaznicima osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020./2021.

I.

 

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020/2021

Temeljem članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije br. 10/18 i 03/20.), Općinsko vijeće Općine Nuštar na svojoj 37. sjednici održanoj dana 11. rujna 2020. godine, donosi Odluku o dodjeli jednokratnih novčanih naknada za učenike osnovne škole s prebivalištem na području Općine Nuštar u školskoj godini 2020/2021

 

Članak 1.

Odluka o sufinanciranju troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s područja Općine Nuštar

Na temelju članka 19. i 42. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/07, 60/01 i 129/05 – vjerodostojno tumačenje, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17) i članka 31. Statuta Općine Nuštar („Službeni vjesnik“ VSŽ, br. 10/18 i 03/20), a sukladno Odluci Župana Vukovarsko-srijemske županije o sufinanciranju javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola Vukovarsko-srijemske županije za školsku godinu 2020/2021. od 01.09.2020.

Obavijest o deratizaciji

Sukladno članku 5. stavak 1., 2. i 3. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17 ), djelatnici Veterinarske stanice d.o.o. Vinkovci obaviti će deratizaciju domaćinstava u općini Nuštar, mjesta Nuštar, Cerić i Marinci od 29.08.2020. do 07.09.2020. radi uklanjanja rizika od pojave i prijenosa zaraznih bolesti koje uzrokuju štakori.

U slučaju vremenskih neprilika deratizacija se odgađa za slijedeći dan.

 

20 bicikla za 20 djelatnica u projektu "Akcijom do zajedništva", Udruge za starije i nemoćne osobe "Budi uz mene" Nuštar

U srijedu 26. kolovoza 2020. godine djelatnicama projekta "Akcijom do zajedništva", podjeljeno je 20 bicikla kao vid pomoći kod obavljanja posla. Podjsetimo, ukupna vrijednost projekta „Akcijom do zajedništva“ je 3.055.795,72 kn , a projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Nositelj projekta je Udruga za starije i nemoćne osobe „Budi uz mene“ Nuštar, a partneri su Općina Nuštar, Hrvatski zavod za zapošljavanje Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Vinkovci.

Glasnik Općine Nuštar

Glasnik Općine Nuštar Broj 31 - godina X - srpanj 2015.

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru

NUŠTAR KROZ POVIST

Općina prijatelj

Facebook

Projekt ''Eko - edukacije''

E-IMOVINA